ZMIENIĆ WYBÓR | KAMPANIA SPOŁECZNA

Albo WY albo NIC. Czym jest NIC? Zimnem ulicy i obojętnym wzrokiem przechodniów. Kolejnym niepowodzeniem i kolejnym złamaniem obietnicy danej samemu sobie. Głodem i niezaspokojonym pragnieniem. Płaczem dziecka. Chorobą, której nie leczymy. Kolejną ostatnią butelką. Brakiem celu. NIC to wszystko to, czego nie poznamy w ciepłym i bezpiecznym domu. Z drugiej strony jesteście WY. Potrafiący kochać, dawać, pomagać i dzielić się. Odnosić sukcesy i cieszyć się z nich. Podnosić się po każdej porażce. WY jesteście potrzebni. Silni. Czy silni wystarczająco żeby wybrać?

ZMIENIĆ WYBÓR | KAMPANIA SPOŁECZNA

Albo WY albo NIC. Czym jest NIC? Zimnem ulicy i obojętnym wzrokiem przechodniów. Kolejnym niepowodzeniem i kolejnym złamaniem obietnicy danej samemu sobie. Głodem i niezaspokojonym pragnieniem. Płaczem dziecka. Chorobą, której nie leczymy. Kolejną ostatnią butelką. Brakiem celu.

NIC to wszystko to, czego nie poznamy w ciepłym i bezpiecznym domu. Z drugiej strony jesteście WY. Potrafiący kochać, dawać, pomagać i dzielić się. Odnosić sukcesy i cieszyć się z nich. Podnosić się po każdej porażce. WY jesteście potrzebni. Silni. Czy silni wystarczająco żeby wybrać?

ZMIENIĆ WYBÓR | KAMPANIA SPOŁECZNA

Klient: Stichting Schenk een glimlach
Siedziba: Rotterdam
Data: 01/2020

ZMIENIĆ WYBÓR | KAMPANIA SPOŁECZNA

Klient: Stichting Schenk een glimlach
Siedziba: Rotterdam
Data: 01/2020