Carrikfin to rodzinna firma zajmująca się pośrednictwem w obrocie nieruchomościami na Wyspach Brytyjskich. Głównym elementem identyfikacji wizualnej jest gwiazda, która rozbłyska w negatywnej przestrzeni logo.

Klient: Carrikfin
Siedziba: Hampton, UK
Data: 11/2017